Szanowny Kliencie informujemy, że: od dnia 25 maja 2018 r. Obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. W związku z tym, chcemy poinformować Panią/Pana o zasadach przetwarzania przez Firmę Usługowo – Handlową Tadeusz Podhajny, Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu w związku z tym prawach. Klauzula informacyjna związana jest z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie Firmę Usługowo – Handlową Tadeusz Podhajny .

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Firmę Usługowo – Handlową Tadeusz Podhajny. , NIP 547-100-17-86, adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Zniczowa  14. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, oraz pozostałe dane zawarte w sygnaturce podpisu mailowego, w przekazanych wizytówkach, zawartych umowach, zapytaniach ofertowych, korespondencji, telekorespondencji.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach:
A- Wykonania umowy lub obsługi o charakterze handlowym / usługowym, prowadzenia
korespondencji, udzielania odpowiedzi na zapytania, przekazywania informacji o produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Firmę Usługowo – Handlową Tadeusz Podhajny , przekazywania informacji handlowych – a w zależności od udzielonej zgody.
B- Wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami
C- Wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi
D- Realizacji prawnie uzasadnionego interesu Firmy Usługowo – Handlowej Tadeusz Podhajny, a w szczególności: – dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń – prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży.
Podane dane będą przetwarzane na podstawie a) art. 23 ust. 1 pkt 3), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także na podstawie art. 6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Firmę Usługowo – Handlową Tadeusz Podhajny. , NIP 547-100-17-86, adres: 43-300 Bielsko-Biała ul. Zniczowa  14

3. Pani/Pana dane zostały pozyskane: a/ w ramach wykonywania umowy /obsługi o charakterze handlowym lub usługowym b/ ze źródeł publicznie dostępnych c/ przekazane dobrowolnie osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną.

4. Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegać profilowaniu.

5. Dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego.

6. Przewidywane kategorie odbiorców danych: Pracownicy Spółki, klienci Administratora, z którym Administrator zawarł umowę o świadczenie usług (np. dostawcy, przewoźnicy, obsługa prawna, obsługa teleinformatyczna) na podstawie umów zawartych z Administratorem, instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy pomiędzy Stronami, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

8. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób np. poprzez email, pisemnie.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. także przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy. Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”
Przez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony. Pliki „Cookies” nie identyfikują personalnie użytkownika.
Rozróżniamy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Usuwanie plików „cookies”
oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te można zmienić w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej ALBO informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Z poważaniem
Tadeusz Podhajny